Klauzula niedozwolona 5549 XVII AmC 2025/12

Numer klauzuli:
5549
Data wyroku:
2012-11-05
Data wpisu:
2014-02-14
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie opakowania jako części stanowiącej substancję przesyłki, jeżeli opakowanie to, jest jedynym opakowaniem przesyłki, a uszkodzenie powstało jako normalne następstwo czynności ładunkowych oraz innych czynności dokonanych przez przewoźnika i związanych z przewozem

Kolejne klauzule

2014-02-14

5548 XVII AmC 2023/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, wyrządzonej wskutek nie wykonania lub nienale...

2014-02-14

5550 XVII AmC 2027/12

[...]nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot, gdy (…) zawartość faktyczna przesy...