Klauzula niedozwolona 5552 XVII AmC 1852/12

Numer klauzuli:
5552
Data wyroku:
2012-11-26
Data wpisu:
2014-02-14
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy

Kolejne klauzule

2014-02-14

5551 XVII AmC 2028/12

[...]nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot, gdy (…) waga przesyłki nie zgadza s...

2014-02-14

5553 XVII AmC 2571/11

Wezwanie do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia do pożyczkobiorcy/poręczyciela: 20 zł...