Klauzula niedozwolona 5553 XVII AmC 2571/11

Numer klauzuli:
5553
Data wyroku:
2012-05-28
Data wpisu:
2014-02-14
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Wezwanie do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia do pożyczkobiorcy/poręczyciela: 20 zł

Kolejne klauzule

2014-02-14

5552 XVII AmC 1852/12

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy d...

2014-02-21

5554 XVII AmC 5605/12

Po przejściu własności towaru na rzecz Kupującego,[...] nie ponosi odpowiedzialności za jakieko...