Klauzula niedozwolona 5564 XVII AmC 5053/12

Numer klauzuli:
5564
Data wyroku:
2013-12-11
Data wpisu:
2014-03-11
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (…) z zastrzeżeniem, że żadne uprawnienia Uczestnika przyznane na podstawie niniejszego Regulaminu nie stanowią prawnie wiążących zobowiązań po stronie Organizatora bądź Partnerów, zaś żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być traktowane jako prawnie wiążąca oferta, przyrzeczenie publiczne, ogólne warunki umów lub inne zobowiązania Organizatora bądź Partnerów, a w szczególności nie może stanowić podstawy do roszczeń dochodzonych na drodze sądowej lub innego postępowania

Kolejne klauzule

2014-03-07

5563 XVII AmC 3084/11

[...].pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz w ofercie a w szczególnośc...

2014-03-11

5565 XVII AmC 4660/12

Księgarnia internetowa [...].PL zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia,...