Klauzula niedozwolona 5589 XVII AmC 4992/11

Numer klauzuli:
5589
Data wyroku:
2012-01-17
Data wpisu:
2014-03-25
Kategoria UOKiK:
Edukacja
Treść:

Student jest zobowiązany za świadczone na jego rzecz przez Uczelnię usługi edukacyjne uiścić opłaty w wysokości ustalonej zarządzeniem Rektora. […] W trakcie studiów wysokość opłat za usługi edukacyjne może ulec zmianie w wyniku wzrostu kosztów ponoszonych w zakresie niezbędnym do uruchomienia i prowadzenia studiów z uwzględnieniem kosztów amortyzacji i remontów

Kolejne klauzule

2014-03-18

5588 XVII AmC 9003/12

Zamawiający zobowiązuje się również do zapłaty na rzecz Pośrednika prowizji określonej w ust...

2014-03-25

5590 XVII AmC 9289/12

Jeżeli w trakcie zawierania transakcji klient otrzymuje darmową przesyłkę, to w przypadku rezygn...