Klauzula niedozwolona 5595 XVII AmC 3276/12

Numer klauzuli:
5595
Data wyroku:
2012-11-29
Data wpisu:
2014-03-25
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Sklepu…

Kolejne klauzule

2014-03-25

5594 XVII AmC 3276/12

Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego, tzn. koszt dostawy i odesłania nie podlega zwroto...

2014-03-25

5596 XVII AmC 10512/12

W przypadku nie sporządzenia protokołu szkody, reklamacje nie będą rozpatrywane. Przyjęcie prze...