Klauzula niedozwolona 5599 XVII AmC 5305/12

Numer klauzuli:
5599
Data wyroku:
2013-04-26
Data wpisu:
2014-03-25
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

[...] nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji dyspozycji na skutek niedochowania przez Posiadacza MulitilKE warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, Umowie

Kolejne klauzule

2014-03-25

5598 XVII AmC 5305/12

Posiadacz MulitilKE nie może podważyć autentyczności dyspozycji złożonej przy pomocy prawidło...

2014-03-25

5600 XVII AmC 8368/12

Wypełniając formularz zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w...