Klauzula niedozwolona 5598 XVII AmC 5305/12

Numer klauzuli:
5598
Data wyroku:
2013-04-26
Data wpisu:
2014-03-25
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Posiadacz MulitilKE nie może podważyć autentyczności dyspozycji złożonej przy pomocy prawidłowego identyfikatora oraz hasła

Kolejne klauzule

2014-03-25

5597 XVII AmC 5305/12

Reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania dyspozycji Posiadacz MultiKE może s...

2014-03-25

5599 XVII AmC 5305/12

[...] nie ponosi odpowiedzialności za odmowę realizacji dyspozycji na skutek niedochowania przez P...