Klauzula niedozwolona 5608 XVII AmC 355/11

Numer klauzuli:
5608
Data wyroku:
2012-01-09
Data wpisu:
2014-03-26
Kategoria UOKiK:
Usługi Ubezpieczniowe
Treść:

L.p. 11 Rodzaj opłaty: Likwidacyjna za realizację wykupu środków pochodzących z Rachunku Podstawowego: Wysokość opłaty: w I Roku Polisowym 100% w II Roku Polisowym 100% w III Roku Polisowym 70% w IV Roku Polisowym 60% w V Roku Polisowym 50% w VI Roku Polisowym 40% w VII Roku Polisowym 30% w VIII Roku Polisowym 20% w IX Roku Polisowym 10% w X Roku Polisowym 5% Częstotliwość pobierania opłaty: Jednorazowo ze Stanu Rachunku Podstawowego,w przypadku realizacji wykupu Polisy

Kolejne klauzule

2014-03-26

5607 XVII AmC 265/11

Kredytobiorca zobowiązany jest do informowania Banku o istotnych decyzjach i faktach mających wpł...

2014-03-26

5609 VI ACa 1090/13

Klient może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie dziesięciu dni kalendarzowych licząc od...