Klauzula niedozwolona 5607 XVII AmC 265/11

Numer klauzuli:
5607
Data wyroku:
2011-12-06
Data wpisu:
2014-03-26
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Kredytobiorca zobowiązany jest do informowania Banku o istotnych decyzjach i faktach mających wpływ na jego sytuację prawną, ekonomiczną i finansową, a w szczególności (…) o zmianie Banku, w którym prowadzi rachunki bankowe

Kolejne klauzule

2014-03-26

5606 XVII AmC 265/11

(…) w takim przypadku termin, w którym Kredytobiorca ma prawo odstąpić od Umowy, biegnie od dni...