Klauzula niedozwolona 5606 XVII AmC 265/11

Numer klauzuli:
5606
Data wyroku:
2011-12-06
Data wpisu:
2014-03-26
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

(…) w takim przypadku termin, w którym Kredytobiorca ma prawo odstąpić od Umowy, biegnie od dnia otrzymania przez Kredytobiorcę Umowy, a jeżeli dnia tego nie można ustalić, od dnia przypadającego 7 dni po wysłaniu egzemplarza Umowy do Kredytobiorcy

Kolejne klauzule

2014-03-26

5605 XVII AmC 265/11

Bank ma prawo zastrzec Kartę lub odmówić jej wznowienia z ważnych powodów. Za ważne powody uwa...

2014-03-26

5607 XVII AmC 265/11

Kredytobiorca zobowiązany jest do informowania Banku o istotnych decyzjach i faktach mających wpł...