Klauzula niedozwolona 5605 XVII AmC 265/11

Numer klauzuli:
5605
Data wyroku:
2011-12-06
Data wpisu:
2014-03-26
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Bank ma prawo zastrzec Kartę lub odmówić jej wznowienia z ważnych powodów. Za ważne powody uważa się w szczególności naruszenie przez Klienta postanowień Umowy lub innych umów kredytu zawartych lub administrowanych przez Bank, albo w przypadku podejrzenia pojawienia się nieuprawnionych operacji

Kolejne klauzule

2014-03-26

5604 XVII AmC 265/11

Kredytobiorca oraz Współkredytobiorca (jeśli jest stroną Umowy) oświadcza w trybie art. 97 ust....

2014-03-26

5606 XVII AmC 265/11

(…) w takim przypadku termin, w którym Kredytobiorca ma prawo odstąpić od Umowy, biegnie od dni...