Klauzula niedozwolona 5614 XVII AmC 3994/12

Numer klauzuli:
5614
Data wyroku:
2012-12-03
Data wpisu:
2014-03-31
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniodawca po podpisaniu Umowy nie może zrezygnować z Zamówionego dzieła, w przeciwnym razie zobowiązuje się zapłacić karę umowną Zleceniobiorcy w kwocie 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) jako Odszkodowanie Umowy niezrealizownaej

Kolejne klauzule

2014-03-31

5613 XVII AmC 3994/12

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia korekty cenowej na wykonane prace o ile takie w...

2014-04-02

5615 XVII AmC 4886/12

Organizator zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do (…) wykluczenia (…) poszczególnych usł...