fb

Klauzula niedozwolona 5621 XVII AmC 5389/12

Numer klauzuli:
5621
Data wyroku:
2013-01-08
Data wpisu:
2014-04-16
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Rezygnacja lub zmiana terminu imprezy turystycznej przez Uczestnika wymaga pod rygorem nieważności pisemnego oświadczenia, doręczonego do Biura w dzień roboczy. W każdym wypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Biuro kosztów

Kolejne klauzule

2014-04-10

5620 XVII AmC 11123/12

Wynajmujący nie przejmuje odpowiedzialności za opóźnienia i straty spowodowane awariami samochod...

2014-04-16

5622 XVII AmC 5344/11

Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Z...