fb

Klauzula niedozwolona 5623 XVII AmC 3303/12

Numer klauzuli:
5623
Data wyroku:
2013-05-16
Data wpisu:
2014-04-18
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Ewentualne spory wynikłe z realizacji transakcji w sklepie internetowym Sprzedawcy rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2014-04-16

5622 XVII AmC 5344/11

Kredytobiorca zobowiązuje się dokonywać spłaty kredytu, w wysokościach i terminach podanych w Z...

2014-04-18

5624 XVII AmC 9227/12

Zwroty akceptowane są tylko w przypadku towaru (…) oryginalnie opakowanego wraz ze stosownymi dok...