Klauzula niedozwolona 5632 XVII AmC 880/11

Numer klauzuli:
5632
Data wyroku:
2011-11-10
Data wpisu:
2014-05-09
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

W razie niemożności zwrotu nie wykorzystanych blankietów czekowych Posiadacz [...] składa w Banku wyjaśnienie uzasadniające ten fakt oraz oświadczenie, że poniesie wszelkie konsekwencje wynikające z tego faktu

Kolejne klauzule

2014-05-09

5631 XVII AmC 10955/12

Korzystanie z Usługi [...] wymaga rejestracji Usługobiorcy w systemie Spółki polegającej w szcz...

2014-05-09

5633 XVII AmC 879/111

Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, a w szczególności (…)...