Klauzula niedozwolona 5631 XVII AmC 10955/12

Numer klauzuli:
5631
Data wyroku:
2013-05-07
Data wpisu:
2014-05-09
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Korzystanie z Usługi [...] wymaga rejestracji Usługobiorcy w systemie Spółki polegającej w szczególności na podaniu imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, płci, daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej oraz wyboru zamawianej usługi Usenet w jednym z dostępnych pakietów cenowych, z zastrzeżeniem domyślnego wyboru pakietu [...]

Kolejne klauzule

2014-04-29

5630 XVII AmC 5570/12

W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu siedzibie...

2014-05-09

5632 XVII AmC 880/11

W razie niemożności zwrotu nie wykorzystanych blankietów czekowych Posiadacz [...] składa w Ba...