Klauzula niedozwolona 5649 XVII AmC 10089/12

Numer klauzuli:
5649
Data wyroku:
2013-06-07
Data wpisu:
2014-05-16
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu Właściciela i/lub Wykonawcy, są oni zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu: (…) ogólnie wszelkich szkód pośrednich lub bezpośrednich, bez względu na ich przyczynę, pochodzenie, charakter czy konsekwencję, choćby nawet Właściciel lub Wykonawca byli świadomi możliwości powstania takich szkód z powodu: (...) zaufania do informacji pochodzących pośrednio lub bezpośrednio ze Strony

Kolejne klauzule

2014-05-16

5648 XVII AmC 10089/12

Właściciel i/lub Wykonawca nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za bezpośrednie, pośred...

2014-05-16

5650 XVII AmC 10089/12

Z wyjątkiem szkód bezpośrednich będących wynikiem poważnego lub zamierzonego błędu Właścic...