Klauzula niedozwolona 5655 XVII AmC 10089/12

Numer klauzuli:
5655
Data wyroku:
2013-06-07
Data wpisu:
2014-05-16
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą być składane (…) w terminie 7 (siedem) dni licząc do dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji

Kolejne klauzule

2014-05-16

5654 XVII AmC 10089/12

Istnieje możliwość jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji warunków Regulaminu…...

2014-05-16

5656 XVII AmC 5296/11

Za niedotrzymanie któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu nastąpi przepadek kaucji oraz mo...