Klauzula niedozwolona 5656 XVII AmC 5296/11

Numer klauzuli:
5656
Data wyroku:
2013-02-15
Data wpisu:
2014-05-16
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Za niedotrzymanie któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu nastąpi przepadek kaucji oraz może być naliczona kara umowna w wysokości od 10- do 30-krotności dobowej stawki najmu (pkt. 20 wzorca)

Kolejne klauzule

2014-05-16

5655 XVII AmC 10089/12

Wszelkie reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu oraz Usług, mogą ...

2014-05-16

5657 VI ACa 634/13

W przypadku nie zrealizowania rezerwacji telefonicznej auta koszt rezerwacji wynoszący 500 zł pono...