Klauzula niedozwolona 5668 XVII AmC 5317/12

Numer klauzuli:
5668
Data wyroku:
2014-02-25
Data wpisu:
2014-05-20
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Przyczyną reklamacji nie mogą być skutki okoliczności, za które [...] nie ponosi odpowiedzialności, jak np. przymusowe postoje na granicach, spóźnienia spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi, awarie, konieczność poddania się czynnościom urzędowym itd. Nie mogą być przedmiotem reklamacji znane Zamawiającemu przed rozpoczęciem imprezy turystycznej okoliczności powodujące utrudnienie lub niewygody

Kolejne klauzule

2014-05-20

5667 XVII AmC 8089/12

zleca pośrednictwo (…) za prowizję w wysokości 2,9% wartości nieruchomości (…) powiększon...

2014-05-20

5669 XVII AmC 8867/12

Przedszkole zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat zawartych w niniejszej umowie oraz...