Klauzula niedozwolona 5669 XVII AmC 8867/12

Numer klauzuli:
5669
Data wyroku:
2014-01-16
Data wpisu:
2014-05-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Przedszkole zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat zawartych w niniejszej umowie oraz Regulaminie opłat w okresie obowiązywania Umowy w sytuacji zmiany wskaźnika cen towarów i usług (…), jak również w razie wzrostu uzasadnionych kosztów utrzymania przedszkola, w szczególności podwyższenia opłat za dostawę mediów oraz czynszu najmu lokalu czy wzrostu wynagrodzeń kadry pedagogicznej

Kolejne klauzule

2014-05-20

5668 XVII AmC 5317/12

Przyczyną reklamacji nie mogą być skutki okoliczności, za które [...] nie ponosi odpowiedzialno...

2014-05-20

5670 XVII AmC 8867/12

zmiana opłat, o której mowa w pkt 8 uzasadnia skorzystanie przez opiekuna z przysługującego mu p...