Klauzula niedozwolona 5670 XVII AmC 8867/12

Numer klauzuli:
5670
Data wyroku:
2014-01-16
Data wpisu:
2014-05-20
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

zmiana opłat, o której mowa w pkt 8 uzasadnia skorzystanie przez opiekuna z przysługującego mu prawa do: a) wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego albo b) odstąpienia od Umowy, jeśli nie rozpoczęto jeszcze jej wykonywania

Kolejne klauzule

2014-05-20

5669 XVII AmC 8867/12

Przedszkole zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości opłat zawartych w niniejszej umowie oraz...

2014-05-20

5671 XVII AmC 13821/12

Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkac...