fb

Klauzula niedozwolona 5671 XVII AmC 13821/12

Numer klauzuli:
5671
Data wyroku:
2014-01-30
Data wpisu:
2014-05-20
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkach: c) złożenie przez Kupującego oświadczenia o rezygnacji zamówionego samochodu

Kolejne klauzule

2014-05-20

5670 XVII AmC 8867/12

zmiana opłat, o której mowa w pkt 8 uzasadnia skorzystanie przez opiekuna z przysługującego mu p...

2014-05-20

5672 XVII AmC 12008/12

Strony ustalają, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za niewykonanie lub opóźnie...