Klauzula niedozwolona 5672 XVII AmC 12008/12

Numer klauzuli:
5672
Data wyroku:
2013-10-21
Data wpisu:
2014-05-20
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Strony ustalają, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu niniejszej umowy wynikające z przyczyn od niego niezależnych

Kolejne klauzule

2014-05-20

5671 XVII AmC 13821/12

Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następujących wypadkac...

2014-05-20

5673 XVII AmC 6347/12

Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać w czasie trwania niniejszej umowy żadnych zleceń w z...