fb

Klauzula niedozwolona 5675 XVII AmC 6349/12

Numer klauzuli:
5675
Data wyroku:
2014-03-26
Data wpisu:
2014-05-21
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadku zawarcia przez Zamawiającego jakiejkolwiek umowy w przedmiocie korzystania z Nieruchomości lub jakiejkolwiek innej Umowy, której zawarcie uniemożliwiałoby zbycie Nieruchomości Pośrednik będzie uprawniony do żądania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu obliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy zawarte w § 5 pkt 1

Kolejne klauzule

2014-05-20

5674 XVII AmC 6348/12

Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Pośrednika o wszelkich faktach świad...

2014-05-21

5676 XVII AmC 13827/12

Zaliczka uiszczona przez Kupującego zostaje zatrzymana przez Sprzedawcę w następującycyh wypadka...