Klauzula niedozwolona 5674 XVII AmC 6348/12

Numer klauzuli:
5674
Data wyroku:
2014-03-26
Data wpisu:
2014-05-20
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Pośrednika o wszelkich faktach świadczących o zainteresowaniu kupnem Nieruchomości ze strony jakichkolwiek osób, a w szczególności o wszelkich ofertach i zaproszeniach do negocjacji składanych bez udziału Pośrednika, pod rygorem obowiązku zapłaty na rzecz Pośrednika kary umownej w wysokości równej wynagrodzeniu wyliczonemu odpowiednio w oparciu o zapisy § 5 pkt. 1 niniejszej umowy, przy czym podstawa jego obliczenia nie może być niższa aniżeli pierwotnie proponowana cena Nieruchomości, zgłoszona do Systemu [...]

Kolejne klauzule

2014-05-20

5673 XVII AmC 6347/12

Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać w czasie trwania niniejszej umowy żadnych zleceń w z...

2014-05-21

5675 XVII AmC 6349/12

W przypadku zawarcia przez Zamawiającego jakiejkolwiek umowy w przedmiocie korzystania z Nieruchomo...