Klauzula niedozwolona 5680 XVII AmC 27819/13

Numer klauzuli:
5680
Data wyroku:
2014-03-13
Data wpisu:
2014-05-21
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Zwrot, reklamacja lub wymiana nie uwzględnione z powodu przekroczenia terminu, niedołączenia rachunku, paragonu, pisma reklamacyjnego, metek lub oryginalnego opakowania, zabrudzenia widocznych śladów użycia itp., będą skutkować odesłaniem towaru do kllienta na jego koszt

Kolejne klauzule

2014-05-21

5679 XVII AmC 12006/12

Cena zawarta w pkt 3 może ulec zmianie w przypadku zmian fiskalnych, celnych, wprowadzenia nowych p...

2014-05-21

5681 XVII AmC 27821/13

[...]zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do sklepu z powodów techniczno-or...