Klauzula niedozwolona 5679 XVII AmC 12006/12

Numer klauzuli:
5679
Data wyroku:
2013-10-21
Data wpisu:
2014-05-21
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Cena zawarta w pkt 3 może ulec zmianie w przypadku zmian fiskalnych, celnych, wprowadzenia nowych podatków i opłat, bądź zmiany ceny przez producenta i będzie równa cenie z aktualnego cennika z dnia wydania samochodu Kupującemu

Kolejne klauzule

2014-05-21

5678 XVII AmC 8087/12

Jednocześnie Zleceniodawca przyjmuje na siebie zobowiązanie do zapłaty ustalonej wyżej prowizji ...

2014-05-21

5680 XVII AmC 27819/13

Zwrot, reklamacja lub wymiana nie uwzględnione z powodu przekroczenia terminu, niedołączenia rach...