Klauzula niedozwolona 5702 XVII AmC 6084/12

Numer klauzuli:
5702
Data wyroku:
2014-03-18
Data wpisu:
2014-05-26
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu Usług wywołane okolicznościami pozostającymi poza kontrolą Operatora (takimi jak: działanie siły wyższej, przyczyny leżące po stronie Abonenta, itp.)

Kolejne klauzule

2014-05-26

5701 XVII AmC 12784/12

[...], w najszerszym możliwym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa, nie daje gwara...

2014-05-26

5703 XVII AmC 6087/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu przez Abonenta do Elektronicznych Kanałów ...