Klauzula niedozwolona 5730 XVII AmC 6250/12

Numer klauzuli:
5730
Data wyroku:
2014-05-20
Data wpisu:
2014-07-23
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

"W przypadku rezygnacji ze sprzedaży zgłoszonego Obiektu i rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego, Firmie będzie przysługiwać częściowe wynagrodzenie w kwocie stanowiącej…% ceny wywoławczej określonej w § 4 (…)"

Kolejne klauzule

2014-07-23

5731 XVII AmC 10053/12

"Do reklamacji musi być dołączony dokładny opis wady produktu oraz dokument zakupu (paragon, fak...