Klauzula niedozwolona 5739 XVII AmC 4313/12

Numer klauzuli:
5739
Data wyroku:
2013-01-22
Data wpisu:
2014-08-05
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do (…) niewyłonienia zwycięzcy

Kolejne klauzule

2014-08-05

5738 XVII AmC 4313/12

Wszelkie spory związane z Konkursem rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na ...

2014-08-05

5740 XVII AmC 1622/12

Drugi i kolejne pisemne monity lub wezwania do zapłaty z tytułu nieterminowej spłaty raty kredytu...