fb

Klauzula niedozwolona 5742 XVII AmC 5388/12

Numer klauzuli:
5742
Data wyroku:
2013-01-08
Data wpisu:
2014-08-05
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny imprezy wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 200 PLN. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej

Kolejne klauzule

2014-08-05

5741 XVII AmC 5585/12

Sklep [...] nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Pol...

2014-08-05

5743 XVII AmC 1531/09

Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeni...