Klauzula niedozwolona 5743 XVII AmC 1531/09

Numer klauzuli:
5743
Data wyroku:
2010-12-27
Data wpisu:
2014-08-05
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Raty kapitałowo-odsetkowe oraz raty odsetkowe spłacane są w złotych po uprzednim ich przeliczeniu wg kursu sprzedaży CHF z tabeli kursowej [...] . obowiązującego na dzień spłaty z godziny 14:50

Kolejne klauzule

2014-08-05

5742 XVII AmC 5388/12

W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katal...

2014-08-05

5744 XVII AmC 29159/13

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realiza...