Klauzula niedozwolona 5752 XVII AmC 10727/12

Numer klauzuli:
5752
Data wyroku:
2014-05-21
Data wpisu:
2014-08-11
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba że, szkoda została wyrządzona przez Wynajmującego z winy umyślnej

Kolejne klauzule

2014-08-11

5751 XVII AmC 20129/13

W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź b...