Klauzula niedozwolona 5765 XVII AmC 35144/13

Numer klauzuli:
5765
Data wyroku:
2014-05-21
Data wpisu:
2014-08-14
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Obowiązek terminowego przekazywania Funduszowi wszelkich niezbędnych informacji związanych z prawidłowym wykonywaniem prawa własności Nieruchomości, takich jak w szczególności zawiadomienia o zebraniach właścicieli wspólnoty mieszkaniowej lub walnym zgromadzeniu wspólnoty mieszkaniowej. W razie uchybienia temu obowiązkowi Właściciel zobowiązany będzie każdorazowo do zapłaty kary umownej na rzecz Funduszu w wysokości 100,00 zł, która będzie mogła być potrącona z przysługującej Właścicielowi renty wynikającej z niniejszej Umowy Renty

Kolejne klauzule

2014-08-14

5766 XVII AmC 35144/13

… (właściciel) nie jest uprawniony do przyjmowania osób trzecich (wstępnych, zstępnych, powin...