Klauzula niedozwolona 5766 XVII AmC 35144/13

Numer klauzuli:
5766
Data wyroku:
2014-05-21
Data wpisu:
2014-08-14
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

… (właściciel) nie jest uprawniony do przyjmowania osób trzecich (wstępnych, zstępnych, powinowatych, osób bliskich i obcych) jako mieszkańców (także użytkowników lub najemców) w nieruchomości (lub jej części), bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, pod rygorem prawa Spółki do niewypłacania ... (właścicielowi) renty, w sytuacji stwierdzenia naruszenia tego obowiązku... (właściciela)

Kolejne klauzule

2014-08-14

5765 XVII AmC 35144/13

Obowiązek terminowego przekazywania Funduszowi wszelkich niezbędnych informacji związanych z praw...

2014-08-14

5767 XVII AmC 9144/12

W przypadku wniesienia niezasadnej reklamacji oraz w przypadku niezasadnego odstąpienia od umowy, K...