Klauzula niedozwolona 5767 XVII AmC 9144/12

Numer klauzuli:
5767
Data wyroku:
2014-05-28
Data wpisu:
2014-08-14
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku wniesienia niezasadnej reklamacji oraz w przypadku niezasadnego odstąpienia od umowy, Kupujący ponosi koszty dostarczenia towaru do Sprzedającego oraz zwrotu towaru do Kupującego

Kolejne klauzule

2014-08-14

5766 XVII AmC 35144/13

… (właściciel) nie jest uprawniony do przyjmowania osób trzecich (wstępnych, zstępnych, powin...

2014-08-14

5768 XVII AmC 12374/12

1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępow...