Klauzula niedozwolona 5786 XVII AmC 992/12

Numer klauzuli:
5786
Data wyroku:
2013-01-28
Data wpisu:
2014-08-27
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia w przypadku wynajmu oferowanego przedmiotu osobie, która bezpośrednio lub pośrednio skojarzona została z Zamawiającym przez Pośrednika (…)

Kolejne klauzule

2014-08-27

5785 XVII AmC 992/12

Umowa zostaje zawarta na okres… to jest do dnia… 2011 r. Jeżeli Zamawiający nie wypowie umowy ...

2014-08-27

5787 XVII AmC 5378/11

W przypadku odstąpienia od umowy przez podmiot przyłączany uiszczona opłata za przyłączenie ni...