Klauzula niedozwolona 5789 XVII AmC 5378/11

Numer klauzuli:
5789
Data wyroku:
2012-12-11
Data wpisu:
2014-08-27
Kategoria UOKiK:
Dostawa energii, wody, gazu, ciepła
Treść:

Cena sprzedaży urządzeń, o których mowa w ust. 1 oraz cena sprzedaży majątkowych praw autorskich do dokumentacji techniczno-budowlanej zostanie ustalona na podstawie: 1) kosztorysu podwykonawczego na roboty budowlano-montażowe związane z realizacją prac, o których mowa w § 5 ust. 4, dostarczonego przez podmiot przyłączany i zweryfikowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne, w kwocie netto (bez podatku VAT), 2) faktur na roboty budowlane związane z realizacją prac, o których mowa w § 5 ust. 4 (pomiar geodezyjny podwykonawczy, nadzory branżowe, zajęcie pasa drogi itp.), dostarczonych przez podmiot przyłączany i zweryfikowany przez przedsiębiorstwo energetyczne, w kwocie netto (bez podatku VAT), 3) wyceny dokumentacji techniczno-budowlanej, o której mowa w § 5 ust.1, opracowanej w oparciu o cennik prac projektowych [...], dostarczonej przez podmiot przyłączany i zweryfikowanej przez przedsiębiorstwo energetyczne, w kwocie netto (bez podatku VAT)

Kolejne klauzule

2014-08-27

5788 XVII AmC 5378/11

Natomiast na poprawność wykonywanych prac zgodnie z § 5 ust. 4 podmiot przyłączany udzieli prze...

2014-08-27

5790 XVII AmC 1325/13

1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępow...