Klauzula niedozwolona 5802 XVII AmC 193/12

Numer klauzuli:
5802
Data wyroku:
2012-06-19
Data wpisu:
2014-08-29
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie sprawy sporne strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej, w przypadku braku porozumienia sprawy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla miasta Lublina

Kolejne klauzule

2014-08-29

5801 XVII AmC 5156/11

[...] nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy poczty polskiej lub firm kurier...

2014-09-11

5803 XVII AmC 17847/13

Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego klient nie mo...