Klauzula niedozwolona 5803 XVII AmC 17847/13

Numer klauzuli:
5803
Data wyroku:
2014-06-10
Data wpisu:
2014-09-11
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne

Kolejne klauzule

2014-08-29

5802 XVII AmC 193/12

Wszelkie sprawy sporne strony będą próbowały załatwić na drodze polubownej, w przypadku braku ...

2014-09-11

5804 XVII AmC 21899/13

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty po...