Klauzula niedozwolona 5820 XVII AmC 9785/12

Numer klauzuli:
5820
Data wyroku:
2014-07-17
Data wpisu:
2014-10-09
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Strony ustalają iż, wynagrodzenie określone w par. 5 staje się należne również w przypadku braku odpowiedzi w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez wskazanego Kontrahenta w formie pisemnej deklaracji woli zakupu nieruchomości

Kolejne klauzule

2014-10-09

5819 XVII AmC 8998/12

(…) Zamawiający w przypadku występowania w imieniu lub na rzecz osób trzecich - przy ewentualny...

2014-10-09

5821 XVII AmC 9781/12

Obniżenie ceny sprzedaży przez Zamawiającego w wyniku negocjacji bez obecności Pośrednika nie w...