fb

Klauzula niedozwolona 5821 XVII AmC 9781/12

Numer klauzuli:
5821
Data wyroku:
2014-07-17
Data wpisu:
2014-10-09
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Obniżenie ceny sprzedaży przez Zamawiającego w wyniku negocjacji bez obecności Pośrednika nie wpływa na wysokość wynagrodzenia, prowizja będzie naliczana od ceny ofertowej

Kolejne klauzule

2014-10-09

5820 XVII AmC 9785/12

Strony ustalają iż, wynagrodzenie określone w par. 5 staje się należne również w przypadku br...

2014-10-09

5822 XVII AmC 9786/12

Jeżeli Zamawiający nie wypowie umowy najpóźniej na 14 dni przed terminem jej wygaśnięcia, po t...