Klauzula niedozwolona 5826 XVII AmC 8997/12

Numer klauzuli:
5826
Data wyroku:
2014-07-22
Data wpisu:
2014-10-14
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

(…) W przypadku wycofania nieruchomości z obrotu przez Zamawiającego przed upływem okresu na jaki był ustalony, Zamawiający zapłaci Przedsiębiorcy karę umowną w wysokości jednokrotnego wynagrodzenia ustalonego w § 2 niniejszej umowy

Kolejne klauzule

2014-10-13

5825 XVII AmC 9000/12

Strony niniejszej umowy ustalają, iż umowa niniejsza zostaje zrealizowana, gdy (…) Zamawiający ...

2014-10-17

5827 XVII AmC 33582/13

Pieniądze za dokonany zwrot zostaną przelewane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto banko...