Klauzula niedozwolona 5827 XVII AmC 33582/13

Numer klauzuli:
5827
Data wyroku:
2014-06-24
Data wpisu:
2014-10-17
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Pieniądze za dokonany zwrot zostaną przelewane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy

Kolejne klauzule

2014-10-14

5826 XVII AmC 8997/12

(…) W przypadku wycofania nieruchomości z obrotu przez Zamawiającego przed upływem okresu na ja...

2014-10-17

5828 XVII AmC 3245/12

Wynagrodzenie płatne będzie na rzecz Metrohouse również w przypadku, gdy Zleceniodawca podpisze ...