Klauzula niedozwolona 5828 XVII AmC 3245/12

Numer klauzuli:
5828
Data wyroku:
2013-03-21
Data wpisu:
2014-10-17
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Wynagrodzenie płatne będzie na rzecz Metrohouse również w przypadku, gdy Zleceniodawca podpisze ze zbywcą nieruchomości lub praw związanych z nieruchomością protokół uzgodnień warunków transakcji lub deklarację zakupu świadczące o należytym wykonaniu usług, a następnie odstąpi od realizacji ustaleń określonych w tym protokole lub deklaracji. W takim przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wynagrodzenie płatne będzie w dniu transakcji wskazanym w protokole lub deklaracji, zaś podstawą naliczenia wynagrodzenia będzie uzgodniona w protokole lub deklaracji cena transakycjna nieruchomości. W takim przypadku obowiązek zapłaty wynagodzenia określonego umową ciąży na zleceniodawcy również w przypadku nieruchomości objętych promocją kupujący nie płaci prowizji.

Kolejne klauzule

2014-10-17

5827 XVII AmC 33582/13

Pieniądze za dokonany zwrot zostaną przelewane na wskazane w formularzu zgłoszeniowym konto banko...

2014-10-21

5829 XVII AmC 538/12

W przypadku odmowy zwrócenia lub uniemożliwienia deinstalacji przez Abonenta sprzętu Urządzeń w...