Klauzula niedozwolona 5829 XVII AmC 538/12

Numer klauzuli:
5829
Data wyroku:
2013-03-07
Data wpisu:
2014-10-21
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W przypadku odmowy zwrócenia lub uniemożliwienia deinstalacji przez Abonenta sprzętu Urządzeń w terminie wskazanym powyżej, Operator ma prawo do naliczenia lub obciążenia Abonenta karą umowną, równą odtworzeniowej wartości Sprzętu Urządzenia w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy powiększoną o 50%

Kolejne klauzule

2014-10-17

5828 XVII AmC 3245/12

Wynagrodzenie płatne będzie na rzecz Metrohouse również w przypadku, gdy Zleceniodawca podpisze ...

2014-10-24

5830 XVII AmC 33578/13

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy...