fb

Klauzula niedozwolona 5830 XVII AmC 33578/13

Numer klauzuli:
5830
Data wyroku:
2014-06-24
Data wpisu:
2014-10-24
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia. W przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin Sprzedawca odstąpi od realizacji zlecenia

Kolejne klauzule

2014-10-21

5829 XVII AmC 538/12

W przypadku odmowy zwrócenia lub uniemożliwienia deinstalacji przez Abonenta sprzętu Urządzeń w...

2014-10-28

5831 XVII AmC 429/14

[...] nie ponosi odpowiedzialności za wybrakowane dostawy, względnie usługi wykonane przez zakła...