Klauzula niedozwolona 5834 XVII AmC 1197/13

Numer klauzuli:
5834
Data wyroku:
2014-08-21
Data wpisu:
2014-11-04
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Sądem właściwym dla sporów mogących w przyszłości wyniknąć z niniejszej umowy, których powodem będzie Nabywca, jest Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2014-11-04

5833 XVII AmC 11444/12

Z zastrzeżeniem ogólnego sformułowania zawartego w powyższym artykule 13.1, [...] nie ponosi wob...

2014-11-04

5835 XVII AmC 1559/13

Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych w bazie danych Pośrednika dl...